Toimitus Mediatiedot Jakelutiedot Yhteystiedot
ti 9.12.2008 klo 14:11
Uutinen
Vastaanottajan sähköpostiosoite (erota useat osoitteet pilkulla):
Lähettäjän nimi:
Lähettäjän sähköpostiosoite:
Viesti vastaanottajalle:

Leikkipuiston läheltä löytyi rautasyanidia

Helsingin Herttoniemestä Karhutien ja metroradan välisestä puistosta otetuista maanäytteistä on löydetty rautasyanidia.

Rautasyanidia löytyi täyttömaakerroksista, jotka on peitetty nurmikon kasvukerroksella. Rautasyanidista ei aiheudu välitöntä vaaraa lähiympäristössä liikkuville tai oleskeleville.

- Rautasyanidi aiheuttaa vaaraa vasta, kun sen kanssa ollaan suoraan kosketuksissa, esimerkiksi jos kyseistä maata syödään, kommentoi Helsingin rakennusviraston projektinjohtaja Mikko Suominen.

Alue on aidattu ja peitetty. Oleskelu alueella on kielletty. Aidatun alueen ulkopuolella voi liikkua normaalisti ja esimerkiksi lähistöllä oleva leikkipuisto Herttoniemi voi toistaiseksi jatkaa toimintaansa.

Alue tutkitaan perusteellisesti

Rakennusvirasto on käynnistänyt puiston maaperätutkimukset, jotka tehdään kaivinkoneella ja kairakalustolla viikkojen 50 ja 51 aikana.

- Kaivinkoneella maahan tehdään koekuoppia noin kolme metrin syvyyteen. Koekuopista otetaan maaperänäytteitä haitta-ainetutkimuksia varten sekä selvitetään täyttömaakerrosten laatua, kertoo Suominen.

- Lisäksi alueelle asennetaan muutamia pohjaveden havaintoputkia. Niistä otettavista näytteistä selvitetään pohjaveden laatua, Suominen jatkaa.

Raskasmetallipitoisuudet on maaperänäytteistä jo tutkittu. Ne ovat kohteeseen sovellettavia ohjearvoja huomattavasti pienempiä.

Rautasyanidi on niukkaliukoinen yhdiste eikä siitä ole vapautunut syaanivetyä. Vasta erittäin happamissa oloissa rautasyanidi liukenee veteen, jolloin saattaa syntyä myrkyllistä syaanivetyä.

- Jatkotoimenpiteistä päätetään tammikuussa haitta-ainetutkimuksen valmistuttua. Varmaa jo tässä vaiheessa on, että suurin osa pilaantuneesta maa-aineksesta kaivetaan pois, kommentoi Suominen.

Vastaavat tapaukset eivät ole harvinaisia

Alueella jo 1930-luvulla ollut hiekkakuoppa on täytetty luultavimmin 1950-luvulla. Osa puistosta on rakennettu entisen hiekkakuopan päälle. Lähimmät kerrostalot ovat 40 - 50 metrin etäisyydellä.

Turkoosinväristä maata löytyi, kun leikkipuistoon oltiin asentamassa uusia aitoja. Rakennusvirasto otti yhteyttä viranomaisiin ja kaivutyöt keskeytettiin.

- Vastaavia tapauksia tulee eteen silloin tällöin. Vanhoilta teollisuustonteilta ja täyttöalueilta on löytynyt vastaavia haitta-aineita. Esimerkiksi Arabianrantaa on kunnostettu poistamalla riskiä aiheuttavat pilaantuneet maat.

Helsingin ympäristökeskus ja rakennusvirasto ovat luvanneet tiedottaa heti, kun uusia tutkimustuloksia saadaan.

Kirsi Ristaniemi
Lukijoiden kommentit » 1 viesti
9.12.2008 17:24 | Herman

vai niin

Kas kun ei Zyclon- B:tä....

Kirjoita kommentti:
Otsikko
Kommentti
Nimi
Voit kommentoida tekeillä olevia juttuja, kunnes niiden deadline umpeutuu. Juttuja julkaistaan Vartissa ja Metrossa.